Στατιστικά

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ⇒ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015  ΜΑΡΤΙΟΣ 2015  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015  ΜΑΙΟΣ 2015  ΙΟΥΝΙΟΣ 2015  ΙΟΥΛΙΟΣ 2015  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ⇒ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΜΑΙΟΣ 2016 ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 ΜΑΙΟΣ 2017 ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΜΥΗΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΜΑΙΟΣ 2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
THE UNITED NATIONS WORLD WATER DEVELOPMENT REPORT 2014 2015   ENERGY ATLAS - PRESENTATION: FACTS AND FIGURES ABOUT RENEWABLES IN EUROPE2018