Στατιστικά

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

⇒ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

 ΜΑΙΟΣ 2015

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

⇒ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΜΑΙΟΣ 2016

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 

ΜΥΗΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΜΑΙΟΣ 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

THE UNITED NATIONS WORLD WATER DEVELOPMENT REPORT

2014

2015