3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του “ΕΣΜΥΕ” στις 13.03.2012

Posted on Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) πραγματοποίησε το Σάββατο 10.03.2012 στην Αριδαία Πέλλας, όπου και η Έδρα του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», και ειδικότερα στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο (είσοδος Αριδαίας – είναι το κλειστό θέατρο / χώρος εκδηλώσεων της πόλης), την 3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του.

Για να διαβάσετε το κείμενο της Εισήγησης, παρακαλώ πατήστε εδώ.