Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Ε.Σ.Μ.Υ.Ε) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ήρθε για να καλύψει το κενό της εκπροσώπησης του δυναμικού αυτού κλάδου των ΑΠΕ, ο οποίος αν και αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε πρώτος στον ελληνικό χώρο, συσπειρώθηκε ύστατος.

Ιδρύθηκε το 2010 στην Αριδαία Πέλλας και το Μάιο 2011 άνοιξε το υποκατάστημα του στην Αθήνα. Αποτελείται κύριως από νέους ανθρώπους – επιστήμονες στην πλειονότητά τους – που αγαπούν το περιβάλλον και που επέλεξαν για την επιχειρηματική τους δράση τις ΑΠΕ και ιδιαίτερα τα ΜΥΗΕ.

Πλήθος νομικών και φυσικών προσώπων, επενδυτές, μελετητές και κατασκευαστές που ασχολούνται με την Ανάπτυξη, Κατασκευή, Μελέτη, Λειτουργία, Συντήρηση και Παροχή Συμβουλών για Έργα ΜΥΗΕ, καθώς και επιστημονικοί φορείς που έχουν στα ενδιαφέροντά τους την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ στον ελληνικό καταρχήν χώρο, συμμετέχουν στο Σύνδεσμο.

Σημαντικό πρόβλημα για τα μέλη μας που είναι ΜΜΕ και νέοι επιχειρηματίες, είναι η εξασφάλιση των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για τα επενδυτικά τους σχέδια, καθώς τα ΜΥΗΕ είναι επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου. Σήμερα, έχουμε 128 πλήρη μέλη, και εκπροσωπούμε εγκατεστημένη ισχύ 108 MW, ήτοι το 50% της εγκατεστημένης ισχύος του Κλάδου, πανελλαδικά.

Ημερίδα για τα ΜΥΗΕ 17.02.2019
ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
⁣ ⁣ ⁣
-Τα ΜΥΗΕ έχουν την μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα (παραγόμενη ενέργεια ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος) από όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ενεργειακή αποδοτικότητας των ΜΥΗΕ ξεπερνά τα 40% τη στιγμή που η αντίστοιχη αποδοτικότητα ανέρχεται σε 25% για τα αιολικά και σε 16% για τα Φωτοβολταϊκά.
-Σύμφωνα πάλι με τα πρόσφατα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, κάθε kWh που παράγεται από ΜΥΗΕ, αποζημιώνεται με τιμή που ανέρχεται στο 49% περίπου της μέσης τιμής ενέργειας από όλες τις ΑΠΕ και με το 26% περίπου του μέσου κόστους μιας φωτοβολταϊκής kWh.