Ενεργειακές εκδηλώσεις της ΡΑΕ στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) θα συμμετέχει στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,  διοργανώνοντας ενεργειακές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και μία ειδική εκδήλωση για τις ΑΠΕ, όπου θα υπάρξει μία γόνιμη κι εποικοδομητική συζήτηση/Δημόσια Διαβούλευση για τις σκέψεις ως προς τους Διαγωνισμούς και τους βασικούς όρους συμμετοχής. Για να δείτε ολόκληρο το Πρόγραμμα Ενεργειακών εκδηλώσεων της […]

Μη Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) δημοσιοποιήθηκε ο Μη Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α ́143). Αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων των στοιχείων του πίνακα, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα […]

Climate Change Conference / 04.07.2017 Αμφιθέατρο Maroussi Plaza, Αθήνα

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 θα διεξαχθεί το πρώτο “Climate Change Conference”, με την τιμητική υποστήριξη του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza στην Αθήνα. Το Συνέδριο αυτό θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα ενημέρωσης και διαλόγου για την επίπτωση των πολιτικών κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Διακεκριμένοι ξένοι και Έλληνες ομιλητές, experts και practitioners από […]

Ενημέρωση για την εξαίρεση εγκατάστασης POS από επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς με ΚΑΔ 35.11

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε συνέχεια της επιστολής που είχε στείλει ο “ΕΣΜΥΕ” με θέμα «Εξαίρεση εγκατάστασης POS από επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς με ΚΑΔ 35.11.», θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα κάτωθι: Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 45231/ ΦΕΚ 1445/Β/27-4-2017, Άρθρο 1, παράγρ. 1, αναφέρεται ότι: «Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 […]

Τροποποίηση της ΚΥΑ για την ”Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων”

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2037/Β/13.06.2017 η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 -Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει. Σύμφωνα με την απόφαση: Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως ακολούθως : «2. Με τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι την 20η Ιουλίου […]

Παράταση προθεσμίας καταχώρησης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρατείνεται η προθεσμία καταχώρησης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) έως τις 20.7.2017, σύμφωνα με την με αρ. 26303/1483/31-5-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 -Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ […]

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών “ΕΣΜΥΕ” 06.05.2017

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Σάββατο 06.05.2017 πραγματοποιήθηκε η 9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Ε.Τ.Γ.Σ) του «ΕΣΜΥΕ», για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 2017-2018, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών έχουν ως εξής: ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ […]

Πρόσκληση για την 9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση / διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ. στις 06.05.2017 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) προκυρήσσει την 9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Ε.Τ.Γ.Σ) για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και στη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 2017-2018, που θα διεξαχθούν στις 06 Μαίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρες: 10:00 […]

Δυνατότητα δεκαετούς παράτασης δίνει η ΡΑΕ για τις «παλαιές άδειες» παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατόπιν αιτημάτων ενδιαφερομένων, εξέτασε το ζήτημα της διάρκειας ισχύος των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που εκδόθηκαν προ της θέσεως σε ισχύ του Νόμου 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» («παλαιές άδειες»). Ειδικότερα, η Αρχή, σε άσκηση των […]