Πρόσκληση για την 9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση / διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ. στις 06.05.2017 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) προκυρήσσει την 9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Ε.Τ.Γ.Σ) για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και στη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 2017-2018, που θα διεξαχθούν στις 06 Μαίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρες: 10:00 […]

Δυνατότητα δεκαετούς παράτασης δίνει η ΡΑΕ για τις «παλαιές άδειες» παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατόπιν αιτημάτων ενδιαφερομένων, εξέτασε το ζήτημα της διάρκειας ισχύος των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που εκδόθηκαν προ της θέσεως σε ισχύ του Νόμου 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» («παλαιές άδειες»). Ειδικότερα, η Αρχή, σε άσκηση των […]

ΚΥΑ – Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για να διαβάσετε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 428/Β/15.02.2017) που αφορά στις «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.», παρακαλώ πατήστε εδώ.

Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ξεκίνησε η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σε περίπτωση που κάποιος έχει κάποιο αγροτεμάχιο, γήπεδο ή γενικότερα κάποια έκταση που τον ενδιαφέρει σε αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να κάνει το σχετικό έλεγχο για να υποβάλλει αντιρρήσεις εντός 2 μηνών, αν αυτό απαιτείται. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χαρακτήρας της έκτασης τελεσιδικεί […]

VERDE.TEC 2017 / 2-5 Μαρτίου 2017 στο εκθεσιακό κέντρο MEC της Παιανίας

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρακαλώ, δείτε την πρόσκληση για την 1η Διεθνή Έκθεση «VERDE.TEC ΄17», που θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (M.E.C.) στην Παιανία Αττικής στις 2-5 Μαρτίου 2017.                  

Επιμερισμός των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την εγκύκλιο για την εφαρμογή της απόφασης περί ανάρτησης οριστικού πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014. Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, ο ΔΕΔΔΗΕ καλείται να αναρτήσει τους Αριθμούς Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στις περιοχές […]

Μεθοδολογία υπολογισμού Ειδικής Τιμής Αγοράς, Χορήγηση Επιχορήγησης Προσαύξησης & Διαδικασία απομείωσης λειτουργικής ενίσχυσης σε επιδότηση

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 3955/Β/09.12.2016, που αφορά στη «Μεθοδολογία υπολογισμού της ειδικής τιμής αγοράς τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης της προσαύξησης ανάπτυξης ετοιμότητας συμμετοχής στην αγορά και διαδικασία χορήγησής της, καθώς και διαδικασία απομείωσης της λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς που έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση κατ’ […]

ΕΣΜΥΕ: Πιθανή άρση της προτεραιότητας των ΑΠΕ εξυπηρετεί μονάχα τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο ΕΣΜΥΕ δημοσίευσε άρθρο του στο δημοσιογραφικό ενημερωτικό portal για την ενέργεια Energypress με θέμα: Πιθανή άρση της προτεραιότητας των ΑΠΕ εξυπηρετεί μονάχα τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή. Για να διαβάσετε το άρθρο, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Posted on Posted in ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το ΥΠΕΝ εξέδωσε ανακοίνωσε σχετικά με την ανακοίνωση για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.